Om Vevlager

När måste jag byta vevlager?  


Vevlagret är en komponent på din landsvägscykel och mountainbike som slits ned. Och liksom för alla slitagekänsliga komponenter, gäller för dessa också att de inte bara kräver underhåll, utan att de även behöver bytas ut efter en tid.


Vevlager behöver bytas ut när du märker att det inte rullar smidigt längre. Det knarrar, gnisslar, kärvar eller kanske finns det ett litet glapp; alla dessa är indikatorer på att det är dags att kolla komponenterna.


Om du uppmärksammar att komponenterna har slitits kan du även kolla om det räcker med att bara byta ut lagren. Detta kan du göra genom att hålla fast vevarmen, och försöka vicka den åt sidan. Känner du eller ser du att det finns lite glapp? I så fall bör du åtminstone byta ut lagren.