Punktering

PUNKAFIX

Byte av ny SLANG

som ingår i priset

__________________

Byte av standard

SLANG och DÄCK

som ingår i priset

__________________

+ enkel broms / växeljustering

+ Smörjer kedjan 

+ Kontrollerar däck

+ Pumpar till rätt tryck